Together Wecare Better!

Strategisch advies - Begeleiding - Uitvoering

Expertise, storytelling en cocreatie

met professionals en (jonge) mantelzorgers

Herken je dit? 

Je vraagt je af:

 • Waar vind ik de mantelzorgers voor mijn onderzoek?
 • Hoe maak ik mantelzorg in mijn bedrijf bespreekbaar en integraal onderdeel van mijn bedrijfsproces?
 • Hoe zet ik een blended learning in tussen onderzoekers en mantelzorgers?
 • Wat zijn de do's and don'ts bij de werving, selectie, begeleiding en nazorg van jonge mantelzorgers?
 • Wat is belangrijk in een e-learning voor professionals over zorgen met naasten?
 • Hoe voorkom ik overbelasting van mantelzorgers als we samenwerken of zorgen?
 • Hoe betrek ik gezinsleden meer bij mijn patiëntenorganisatie?
 • Wat is de meerwaarde om familieleden als partner te zien in mijn ziekenhuis?

Over ons

'Er komt een gezin bij de dokter'

Bij ziekte of beperking is er extra zorg geboden voor  mantelzorgers thuis, op het werk en met zorgverleners. Wec-Are bouwt aan relaties en heeft als missie een duurzame zorg tussen professional, organisatie én mantelzorgers.

Win-Win-Win.


Voor strategisch advies, begeleiding en training om beter samen te werken met familie in uw ziekenhuis of zorginstelling, of om mantelzorg in uw bedrijf bespreekbaar maken (en 100.000 euro

uitval per werknemer voorkomen)?

   Mantelzorg en zorg in cijfers


 • Wereld wijd nummer 1 in psycholoog bezoeken: 42% van de Nederlanders.

 • 5,4 miljoen mensen (31%) méér dan één chronische aandoening.

 • 1,3 miljoen jongeren een chronische aandoening.

 • 1 op 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg.

 • 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland.

 • 750.000 Nederlanders langdurig of intensief mantelzorger.

 • 1 op 5 jongeren zorgen voor een ziek familielid.

 • 3 jaar eer (oudere) mantelzorgers aan de bel trekken.

 • Jong zorgen: tot 3x meer kans op psychische aandoening.

 • In het jaar 2040:   1 professional op 4 zorgvragers vs 4 op 1 in 1970.                             En 6 mantelzorgers op 1 oudere vs 15 mantelzorgers op 1 nu, in 2020.

 • Tot het jaar 2040:  stijgt het aantal 65-plussers in Nederland met 2 miljoen,      daarvan zijn 1,5 miljoen 80+.

'De stem van mantelzorgers

vertaald in projecten die hen, u en uw organisatie

 versterken.'

Vinden Verbinden Versterken

Van idee naar familiezorgWec-Are inspireert, adviseert, en begeleidt professionals en organisaties in het vinden, verbinden en/of versterken van mantelzorgers en relaties met professionals door een innovatieve mix van storytelling en cocreatie. Denk aan: advies bij onderzoek, begeleiding van mantelzorgers bij overheidscampagnes, focusgroepen, blended learning, tot het kickstarten en borgen van familiegeïntegreerde zorg in ziekenhuis of zorginstelling.

Strategisch adviesBegonnen als pionier en impactmaker in het betrekken van  broers en zussen bij de zorg, heeft Wec-Are al ruim 10 jaar ervaring in het strategisch adviseren en stap-voor-stap ondersteunen van zowel professionals, als organisaties als de mantelzorgers zelf. Wec-Are maakt het verander- of vernieuwingsproces of projecten door kennis en inzet van storytelling en cocreatie leuk en effectief, wat zorgt voor een door stakeholders gedragen resultaat.

Bijdrage aan jonge mantelzorgcampagne >

Producten 


In afstemming met de opdrachtgever geven we advies en begeleiding bij en uitvoering aan de ontwikkeling van:

 • zorgproducten en -diensten, ziekenhuizen,  zorginstellingen
 • trainingsmodules
 • (internationaal) onderzoek
 • serious gaming
 • cocreatietrajecten
 • focusgroepen
 • trainingen of bijscholing
 • dagvoorzitterschap
 • campagnes (links: van selectie, interview, tot nazorg).

Wat klanten zeggen

VAN DENKEN NAAR DOEN

"Gedreven fakkeldrager die in staat is de stem van naaste broers en zussen te laten horen. Door samenwerking

is zij in staat, door

haar jarenlange

ervaring in organisaties,

de stem van jonge mantelzorgers

in projecten om te zetten, die de zorg doen verbeteren."

Professor Dr. Martha Grootenhuis - Hoofd Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

MAATSCHAP-PELIJKE BEWEGING

"Een zeer prettige samenwerking: goede communicatie, duidelijk en haalt altijd deadlines. Vanuit haar achtergrond als journalist wist Anjet brede landelijke publiciteit te genereren, waardoor dit voor een maatschappelijke beweging heeft gezorgd."

Dr. Krista Okma

- Sr. onderzoeker, Nederlands Jeugdinstituut

TOENEMENDE VRAAG 

"Een congres dat mensen zich herinneren door de bijzondere verhalen van en dialoog met studerende mantelzorgers en onderzoek. Dit leidde tot een toenemende vraag naar onze Train de trainer Signaleringskaart en de E-learning voor Studerende Mantelzorgers. Een kundige, betrokken en enthousiaste dagvoorzitter."

Eva de Nie

- Directeur Stichting InMovement

Anjet Mantelzorg Cocreatie

Ons verhaal

Together Wec-Are Better


WECARE ontstond uit een persoonlijk gemis aan kennis over de impact van chronische zorg op het gezin en later een goed antwoord op de vraag: 'hoe werk je optimaal samen met een professional?'. Na een paar jaar als medewerker voor de CDA Tweede Kamerfractie en daarna als redacteur op de BNR nieuwsredactie schreef ik na literatuur onderzoek het eerste broers- en zussen (ervaringen) boek (2013). Hierna werkte ik als expert mee aan het onderzoek naar de levenslange ondersteuningsbehoefte van 'brussen', door het Nederlands Jeugdinstituut (2015). Twee jaar later mede-initieerde ik het Brussen Boost project waarvoor ik het eerste praat en doeboek voor de zorg thuis en in het

ziekenhuis schreef.     Lees meer

Artikelen over impact Corona op gezin

Serie in Financial Focus van ABN: Hoe ga je gewoon door als gezin tijdens Corona? (april 2020)


 • interview 1 Duiding - 'Hollen, stilstaan en verwonderen' (Corporate antropoloog Jitske Kramer - duiding)
 • interview 2 Ervaringsverhaal - 'Over leven als leven geen feestje is' (directeur Stichting 2CU, moeder kind ZEMVB, Sarike de Zoeten - ervaringsverhaal)
 • interview 3 Tips en impact - 'Hoe je erover praat met kinderen' (orthopedagoog dr. Tinneke Moyson)
 • interview 4 Familiezorg - 'Zorgen is niet altijd knap en goed' (Familiezorg-expert en directeur Familiezorg expertisecentrum Klaartje van Montfort)