Together Wecare Better!

HOE WE WERKEN

Onze aanpak


Practice en Evidence based


Gebaseerd op 30+ jaar internationaal #familycare onderzoek en 10 jaar praktijkervaring in het faciliteren van

ontmoetingen en duurzame verbindingen tussen professionals en zorgers voor een betere samenwerking.

Van innovatieve producten en diensten in het ziekenhuis, zorginstelling en (internationaal) onderzoek tot

publicaties en co-creatiebegeleiding en de ontwikkeling van een online (serious) game.Onze aanpakMensenwerk is maatwerk


VINDEN


Als je iets met (jonge) mantelzorgers wilt doen of onderzoeken moet je ze weten te vinden. Mensen - jong en oud - lopen er niet mee te koop. WECARE ontzorgt en vindt hen vóór u en/of mét u dankzij

haar communities en netwerk.

Expertise


Ruime ervaring in het begeleiden van (nieuwe) ontmoetingen tussen diverse stakeholders.


 • 200+ (jonge) mantelzorgers geïnterviewd
 • 10+ jaar onderzoekskennis
 • 7 jaar lezingen, workshops, etc
 • 6 jaar journalistieke en politieke ervaring
 • 1e auteur 2 broers en zussenboeken
 • 1e doeboek jonge brussen in ziekenhuis
 • co-auteur onderzoek steun voor brussen

VERBINDEN


Om te werken met diverse groepen mensen is elkaar leren kennen, ont-moeten, een voorwaarde. Met een kleine groep die de stakeholders vertegenwoordigen, zetten wij een beproefde mix van kennis, storytelling en cocreatie in om deze basis goed te leggen.

Storytelling


Na de feiten komt de context: alleen mensen vertellen een verhaal. Voorbeelden voor inzet van storytelling:


 • impact creëren in media en reactie ministerie met onderzoek NJi
 • symposium mede vormgeven en leiden
 • Bewustwordingsfilm over brussen 
 • Verhaal ontwikkelen serious game
 • fondsaanvragen voor projecten
 • opzetten focusgroep, workshop of lezing

VERSTERKEN


Door de vorige stap ontstaat er reeds tijdens het proces een enthousiasme bij alle stakeholders om het doel te bereiken. Het eindresultaat wordt hierdoor 'gedragen' door alle stakeholders en is daardoor duurzaam.

Co-creatie


Co-creatie zorgt voor verder maatwerk omdat iedereen meepraat en gehoord wordt, zoals in:


 • co-creatietraject kind&ziekenhuis bij boek, symposium en campagnefilm
 • co-creatie advisering SCP/Vilans tussen jongeren die zorgen en onderzoekers
 • serious game met jongeren ontwikkelen
 • rapport opstellen na focusgroep
 • en alle boeken en onderzoeken!


U heeft interesse: 


1. MAIL


U beschrijft in uw mail uw vraag of idee

over / voor (samenwerken) met jonge of oudere mantelzorgers en welk doel u wilt bereiken.

2. OPDRACHT


Na een orienterend telefonisch gesprek,

 komen wij langs - bij voorkeur op uw kantoor - en maken wij samen met u, opdrachtgevers en/of beslissingmakers, de opdracht finaal.